Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Tom Pazderka

Tom Pazderka je všestranný umělec, malíř, sochař a spisovatel. Původem na půl Čech a na půl Ametičan, se přestěhoval ve svých dvanácti letech, krátce po pádu východního bloku do New Yorku, kde žil v přízemním bytě se svými rodiči. Jeho ranné zkušenosti s dvojí identitou a kulturním šokem se výrazně odrážejí v jeho práci a to ve více hlediscích, jakými může být jeho práce vnímána.  Tom popisuje první roky svého nového života, jako nedílnou součást způsobu vyjadřování, jakým vidí svět dnes. Rozdělená identita mu umožňuje číst a rozumět věcem kolem sebe ze dvou protichůdných stran. O této zkušenosti říká : “Kolem roku 2005 se mě imigrační úředník zabývající se mým testem pro přidělení občanství zeptal, jestli jsem někdy byl nebo stále jsem komunistou. Odpověděl jsem, že ne, ale zajímalo by mě, co by se stalo, pokud bych odpověděl, že ano. Tento úředník se mě dále neptal, co jiného bych mohl být. Kapitalista, římský katolík, aristokrat ?  Byl jsem a jsem stále umělec, Čech, nový Američan, anarchista, pohan mimo jiné. Už před tímto zážitkem jsem cítil, že jsem odlišný od ostatních legitimních Američanů. Byl jsem imigrant, moje zelená karta obsahovala velkými písmeny nápis resident cizinec. V současné době se přistihuji jak přemýšlím o tom, že to kdo jsem teď a kým jsem byl v době toho interview, je vždy to, co sám tvrdím že jsem. Za uplynulých dvacet let života v Americe jsem dospěl k závěru, že jsem jak Američan tak Čech a zároveň ani jedno z toho a nemyslím to jen vzhledem k národnosti. Pokaždé, když o sobě začnu přemýšlet, jako o pravém Američanovi, moje evropské já vybublá na povrch. A naopak, když navštívím Evropu a Českou republiku zjišťuji, že očekávám a chci, aby mnoho věcí fungovalo stejně jako v Americe. Proto může být moje práce pochopena jako něco, co promlouvá specifiky Američana s evropskou vnímavostí.”    

Pazderkovo dílo zahrnuje širokou škálu disciplín a zájmů od malířství a sochařství po psaní a performativní umění. Rekultivace, pálení a montáž objektů, využívání odpadu a  souciálního uvědomění, to  jsou některé cesty, které Tom prostřednictvím umění propojuje s publikem. Hlavní kostrou díla, které bylo součástí nedávné samostatné výstavy Toma Pazderky s názvem “Dvacet let pokroku”, je kritický a často ironický pohled  na odděleně se vyvíjející historii Ameriky a České republiky přes filtr současných  událostí.
Nápodobně další Pazderkova výstava “Apothesis”, byla kritikou kulturní ideologie a využívání moci. Je to americký vizuální příběh, který se rozšiřuje nad rámec vizuálního umění a zkoumá historii, vědu, okultní a metafyzické studie, filozofii, psychologii či architekturu. Pazderka využívá oheň, jako svoje základní medium pro kreslení a malování. Používá pochodně k vypálení obrazů do dřevěných a papírových substrátů.  

Díla Toma Pazderky byla vystavena  v Asheville Art Museum v New Yorku, v Pink Dog Creative a Push Gallery v Asheville, v Cameron Art Museum ve Wilmingtonu, v Upstairs Artspace v Tryonu a v pražské Trafačce.
 

www.tompazderka.com

Rezidence bude probíhat ve spolupráci se Stacy Pazderka, která se zabývá bylinkářstvím, reikami, esencemi a masážní terapií.