Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Urban Space Epics

Urban Space Epics je projekt, který založil Darrell Jónsson, básník, programátor a performer v roce 1980. Jeho snahou je propojit experimentální filmovou techniku 20. století s inovativní hudbou a monumentálními pěveckými doprovody, čímž plánuje docílit vytvoření tzv. živého, technicky prostupného kina.
Vizuálně zde můžeme považovat médium kamery za štětec a projektory srovnávat s hudebními nástroji. Celý vizuální obraz následně vzniká za pomoci fotomontáže nalezených snímků v kombinaci s užitím fotografie a filmové stopáže. Snímky pocházejí většinou z oblasti Mexika, Španělska a Maroka a zmiňovaná filmová stopáž má často podobu pozastavujících se snímků, tzv. animace a je složena z obrazců částí městské architektury a rostlinného života, který zde demonstruje prvek základního přírodního stavebního materiálu.
Ke svým hudebním záznamům používá Urban Space Epics syntezátor moog, kalimby, marimby, zobcové flétny a další elektronické a etnické nástroje. Zmiňované nástroje jsou kombinací hudebních motivů užívaných Dinaricem Guslem, islandským Rímurem, a také například slovanským a americkým folklorem, dále rockem, krautrockem, jazzem a hudbou 20. století až po současnost.
"Text" v rámci narativní performance je dopředu nastíněn, ale následně zcela ponechán na živé improvizaci, kterou prostupují mechanismy, užívané před vznikem psaných záznamů, tedy formy vyprávění příběhů a zpěvu. Tím se také Urban Space Epics snaží docílit auditivní ilustrace vyprávěného děje.
Dalo by se říct, že zatímco byl dříve film médiem čistě vizuálním, v současné době Urban Space Epics vytváří hybrid, digitálního zobrazení v kombinaci s klasickou filmovou páskou a také spolu s využitím projekčních systémů. Zatímco tvrdé zrnité 35mm diapozitivy jsou tedy stále vyvíjeny pro multi-projektorové sekvenční obsahy, začínají vznikat také diapozitivy použitelné v HD a s 4K video projekcí.