Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Viktor Valášek

V mých obrazech se jako náruživý cestovatel vyjadřuji k měnícímu se okolí, zejména s důrazem na konkrétní sociálně-politická témata, jakými mohou být např. zneužívání moci či kulturní stereotypy. Významné je pro mě prolnutí s kulturou, do které jsem právě ponořen a přímá interakce s každodenním životem místních obyvatel.Často do mého tvůrčího procesu začleňuji nalezené materiály, stejně jako neviditelné prvky cizí kultury. 

Snažím se komunikovat s místními, stát se „jedním z nich“ a zobrazovat méně známé příběhy vytěsněné z velkých historických narativů. Murály zasazené do různých regionů světa, stejně jako série obrazů hor připomínají různé diskurzy  moci v historii - absurdní glorifikace autorit zde stojí v protikladu k laxnosti a zapomínání běžných a zdánlivě bezvýznamných životních příběhů lokálních obyvatel.


Motiv přidávání vrstev na stávající povrch zdi nebo již použité plátno - postup, kterému říkám „recyklace" - ukazuje, že více než glorifikace vlastního uměleckého ega mě zajímá prolnutí různých identit.
 Usilovně experimentuji s tradičními médii malby a kresby, ale zdržuji se stanovování jakýchkoli stylových či formálních omezení.  Ve způsobech znázornění se pohybuji od realistického figurálního zobrazení až k vysoce texturním vizualizacím abstraktních forem.

http://viktorvalasek.com/