Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Výzva k předkládání projektů pro české kurátory/ky - Rezidence v RAVI Liège

Výzva k předkládání projektů pro české kurátory / ky

Rezidence v RAVI Li
ège

Termín pro podání žádostí
do 15. srpna 2014 včetně

Mezinárodní centrum pro současné umění MeetFactory, rezidenční centrum RAVI Liège,  Wallonie – Bruxelles International, České centrum Brusel a Institut umění iniciují novou výzvu k předkládání žádostí pro měsíčnírezidenční pobyt českého kurátora / ky v belgickém Lutychu

RAVI (Résidences-Ateliers Vivegnis International) jsou komplexem bytů a industriálních ateliérů v nově vzniklé čtvrti Vivegnis, Saint-Leonard v belgickém městě Lutych. Cílem RAVI je podporovat tvorbu lokálně žijících a pracujících umělců, ale také mobilitu umělců a dalších kulturních profesionálů ze zahraničí.  RAVI chce pomoci umělcům rozvíjet jejich praxi, ale také je vyzývá k zapojení se do lokálního dění a do konfrontace s místním prostředím. RAVI si také klade za cíl propojovat lokální autority s kulturními profesionály, a tím ovlivňovat zaměření místní kulturní politiky, a vytvářet podmínky pro dialog mezi současným uměním a širokou veřejností.
 

http://www.ravi-liege.eu/

Oblasti zájmu a podmínky výzvy:

Výzva je otevřenakurátorům / kám se zájmem o současné výtvarné umění, a partikulárně se zájmem o kulturní dění a uměleckou scénu v Lutychu.

Rezidence českého kurátora/ky zahrnuje:

- ubytování a ateliér v RAVI Liège
- zpáteční dopravu z místa pobytu v České republice do Liège v ekonomické třídě, do výše max. 200 €
- fixní příspěvek na výlohy ve výši 700 €
- Produkční podporu a networking ze strany RAVI Liège

Termín rezidence:

Rezidence se bude konat od 15. listopadu do 15. prosince. Rezidenci není možné absolvovat ve více částech.

Žádost musí být napsána v anglickém a / nebo ve francouzském jazyce a musí obsahovat:

- profesní životopis;
- motivační dopis (v délce max 1 stránky A4)
- portfolio realizovaných výstav či jinou dokumentaci proběhlých projektů (webové stránky, blog, foto či videodokumentace aj.)

Vzhledem k silně frankofonnímu prostředí je znalost francouzského jazyka výhodou. Výzva není věkově omezena. Na závěr rezidence je vyžadována prezentace výsledků výzkumu v podobě závěrečné zprávy.

Výběrové řízení:
Umělecká rada bude obdržené žádosti zkoumat na začátku září2014. Finální výběr českého kurátora učiní belgická strana na základě doporučení českého partnera.

Umělecká radase skládá z:
- Sophie Biesmans, koordinátorka Les Ateliers d'Arts contemporain
- Sophie Bodarwé, koordinátorka Smart - Région Wallonne
- Pierre Henrion, profesor dějin umění, Académie Royale des Beaux-Arts de Liège
- Jean-Pierre Husquinet, umělec
- Pierre Muyle, ředitel, Mad Musée
- Laurent Jacob, ředitel, Espace 251 Nord
- Jean-Marc Gay, ředitel, Ville de Liège
- Max Godefroid, Ministerstvo kultury, Fédération Wallonie Bruxelles
- Jean-Marie Rikkers, předseda Art & Promotion o.p.s.
- Pierre-Olivier Rollin, ředitel BPS22
- Eric Van Essche, ředite ISELP
- Kurátorky rezidenčního programu MeetFactory Zuzany Jakalové
- Kurátorky MeetFactory Kariny Pfeiffer Kottové

Komise si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí komise je konečné a není možné se proti němu odvolat. Partnerské instituce si vyhrazují právo pozastavit, zkrátit, prodloužit nebo odložit Výzvu k předkládání žádostí pro české kurátory: Rezidence v RAVI Liège.

Uchazeči budou o výsledcích řízení kontaktováni emailem.

Přihlášky posílejte kurátorce rezidenčního programu MeetFactory Zuzaně Jakalové na: opencall@meetfactory.cz