Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Výzva k předkládání projektů pro české umělce Rezidence Praha – Antverpy

Výzva k předkládání projektů  pro české umělceRezidence Praha – Antverpy  

AIR Antwerpen ve spolupráci s Mezinárodním centrem pro současné umění MeetFactory, Českými centry v Bruselu, Institutem umění - Divadelním ústavem v Praze a Belgickým velvyslanectvím v Praze – Zastoupením vlámské vlády v České Republice zahajuje nový program, který si klade za cíl podporovat mezinárodní kulturní praktiky a mobilitu kulturních profesionálů. Tento výměnný program nabízí dvojí rezidenci pro belgické a české vizuální umělce a umělkyně. Výzva zahrnuje pobyt pro oba umělce / umělkyně po dobu tří měsíců v AIR Antwerpen (leden-březen 2016) a spolupráci na rezidenci belgického umělce / umělkyně v MeetFactory v Praze (duben až červen, 2016). Je určen ke zvýšení vzájemného porozumění mezi belgickou a českou uměleckou scénou a za cíl si klade iniciovat úzký kontakt mezi dvěma umělci / umělkyněmi vybranými zvláště s ohledem na potenciál jejich spolupráce.  
Pobyt není omezen tematicky ani věkem.  

Rezidence pro českého umělce / umělkyni zahrnuje:


·   ubytování a studio v AiR Antwerpen
·   zpáteční dopravu z místa pobytu na území České republiky do Antwerp (max 200  €)
·    fixní příspěvek na výlohy spojené s rezidencí ve výši 1800 € / 3 měsíce (600 € / měsíc) 

Termín rezidence a délka pobytu:

Tříměsíční rezidence  českého umělce / umělkyně v Belgii se bude konat od 1. ledna do 30. března 2016. 
 

Přijatí uchazeči musí splňovat následující požadavky:

·       mít dobrou znalost angličtiny;
·       musí být schopni strávit minimálně 80% času rezidence v Antverpách

Žádost musí být napsána v anglickém jazyce a musí obsahovat:

·       životopis a portfolio;
·       motivační dopis o rozsahu maximálně 2 stran s motivací k pobytu, případně s návrhem projektu a představou jeho realizace, zejména s ohledem na otázku, jakým způsobem může rezidence prospět žadatelově umělecké praxi
·       novinové články, texty, ukázky z katalogů výhodou    

Výběrové řízení:


Umělecká rada bude obdržené žádosti zkoumat v polovině května 2015, výsledky budou známy do 30. května 2015.
 

Termín pro podání žádostí:

do 15. května 2015 včetně

Žádosti zaslané po tomto datu nebudou do výberového řízení přijaty.
 
Přihlášky posílejte kurátorce rezidenčního programu MeetFactory Zuzaně Jakalové na: opencall@meetfactory.cz

Umělecká radase skládá z:


·      
David Černý – zakladatel MeetFactory a vizuální umělec
·       Alan Quireyns – umělecký ředitel AiR Antwerpen 
·       Karina Pfeiffer Kottová – Kurátorka MeetFactory
·       Zuzana Jakalová – Kurátorka rezidenčního programu MeetFactory
·       Bruno Spaas – člen správní rady AIR Antwerpen
·       Lieve Sysmans – provozní ředitelka AIR Antwerpen  

Komise si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí komise je konečné, a není možné se proti němu odvolat.

Výsledky výzvy budou zveřejněny nejpozději do konce května na stránkách MeetFactory a na stránkách AIR Antwerpen. Uchazeči nebudou o výsledcích řízení kontaktováni telefonicky.
 

O AIR Antwerpen:
  AIR Antwerpen je rezidenčím programem pro místní i zahraničních umělce, a nachází se mezi přístavem a centrem Antverp. Slouží pro vizuální umělce ze zahraničí, kterým poskytuje místo a podmínky pro práci. Rezidenční pobyty trvají od tří do šesti měsíců, a jejich záměrem je budování kontaktů s Belgií, výměna nápadů a zkušeností a prezentace ideí. AIR Antwerpen si klade za cíl být zdrojem inspirace pro nové projekty a nápady, stejně jako být platformou pro mezinárodní výměnu. AIR Antwerpen zve ročně kolem 15 výtvarných umělců ze zahraničí, a  buduje také mezinárodní síť partnerských organizací, pro zviditelnění belgických umělců v zahraničí. V současné době spolupracuje s Kulturbunker Frankfurt am Main; Artistes en Reisdence Clermont Ferrand; ECAV a Fondation Mercier Sierre; Kooshk Residency, Teherán a MeetFactory v Praze a rozvíjí projekty s M HKA (Museum of Contemporary Art, Antverpy), Middelheim muzeum; Europalia; NICC; Kunsthalle Lisabon; Times Museum, Guangzhou. Od roku 2014 pořádá AIR Antwerpen ve spolupráci se Studio Start vzw a Extra City Kunsthal Antwerpen nový projekt pod názvem STRT Kit. Každoročně vybere na základě otevřené výzvy 5 vizuálních umělců, kteří v průběhu jednoho roku ve sdíleném studio pracují na kolektivním projektu. Výsledek je prezentován v Extra City Kunsthal Antverpách.

Pro vice informací: www.airantwerpen.be