Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Výzva k předkládání projektů pro české umělce „Rezidence Praha – Strasbourg“

Výzva k předkládání projektůpro české umělce„Rezidence Praha – Strasbourg“ 

Francouzsko-české vztahy a jejich rozvoj jsou součástí budování Evropy. V návaznosti na tuto myšlenku vznikla potřeba iniciovat a realizovat program výměnných rezidencí mezi Francií a Českou republikou.

V roce 2012 proto zahájil Francouzský institut v Praze a Francouzský institut nový program rezidenčních pobytů mezi Paříží a Prahou s názvem Rezidence Praha-Paříž. Program byl určen na podporu a rozvoj práce francouzských umělců a kurátorů v zahraničí, a zahraničních umělců a kurátorů ve Francii, a byl iniciován ve spolupráci s Mezinárodním centrem pro současné umění MeetFactory.
  V roce 2013 se program rozvinul do nových partnerství s centrem Villa Arson v Nice a s CEAAC ve Štrasburku. Po úspěchu předchozích ročníků vyhlašujeme novou výzvu pro české umělce na trojměsíční rezidenční pobyt v CEAAC ve Štrasburku.  

Předmět:
Francouzský institut v Praze společně s Mezinárodním centrem pro současné umění MeetFactory otevírají v roce 2014 novou výzvu k předkládání žádostí pro tříměsíční rezidenční pobyt českého umělce v CEAAC ve Štrasburku.


Preferovaná umělecká orientace:

- Fotografie, nová média a digitální umění, videoart, instalace, objektová tvorba, malba, soundart (projekty mohou být multižánrové)


Rezidence pro české umělce zahrnuje:

- ubytování a ateliér v Bastion Strasbourg
- zpáteční dopravu z místa pobytu na území České republiky do Štrasburku v ekonomické třídě (maximálně 250 €)
- fixní příspěvek na výlohy spojené s rezidencí ve výši 2.500 € (833 € za měsíc)

Popis CEAAC

CEAAC
(Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines) bylo založeno v roce 1987 se záměrem rozvíjet a šířit současné umění v Alsasku. Od roku 1995 má centrum vlastní výstavní program.

Nezbytnou součástí mise a aktivit CEAAC je vzdělávání a zprostředkování současného umění na základě myšlenky demokratizace přístupu k současné kultuře. CEAAC představuje tvorbu mladých zahraničních rezidenčních umělců, ale také alsaských umělců, které podporuje během jejich pobytu v zahraničí. Pedagogický tým CEAAC společně s mezinárodními akademiky organizuje komentované prohlídky a návštěvy ateliérů pro rozmanité cílové skupiny, které chtějí získat rozhled v současném umění.  Šíření povědomí o současném umění  zvyšuje i vydáváním výstavních katalogů a publikací doprovázejícíh výstavy a další umělecké realizace. Vedle toho přispívají k lepší viditelnosti současného umění také umělecké projekty instalace iniciované CEAAC a rozptýlené po celém Alsasku.
  http://ceaac.org/

Termín rezidence:

Rezidence se bude konat od 26. srpna do 16. listopadu 2014. Rezidenci není možné absolvovat ve více částech.
   

Přijatí uchazeči musí splňovat následující požadavky:


- prokázat profesionální kariéru po dobu minimálně 5 let (včetně realizovaných samostatných a skupinových výstav a návrhů projektů)
- mít ukončená studia;
- mít dobrou znalost angličtiny;
- uvolnit se po dobu rezidence od svých profesních závazků

Výzva není věkově omezena. Na závěr rezidence je vyžadována prezentace výsledků výzkumu.

Žádost musí být napsána ve francouzském a / nebo anglickém jazyce a musí obsahovat:

- životopis;
- fotokopii průkazu totožnosti nebo platného cestovního pasu;
- čestné prohlášení o tom, že uchazeč je autorem či spoluautorem výstavních projektů zastoupených v portfoliu / životopise;
- motivační dopis o rozsahu maximálně 5 stran s motivací k pobytu, návrhem projektu a představou jeho realizace
- novinové články, texty, ukázky z katalogů výhodou

Výběrové řízení:

Umělecká rada bude obdržené žádosti zkoumat na začátku července 2014, výsledky budou známy do 15. července 2014.

Umělecká radase zkládá z:

- Kurátorky rezidenčního programu MeetFactory nebo jejího zástupce
- Kurátorky MeetFactory
- Kulturní atašé Francouzského institutu v Praze
- Projektové manažerky vizuálního umění Francouzského institutu v Praze
- zástupců CEAAC

Komise si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí komise je konečné, a není možné se proti němu odvolat.

Francouzský institut v Praze a Francouzský institut si vyhrazuje právo pozastavit, zkrátit, prodloužit nebo odložit Výzvu k předkládání žádostí "Residence Praha-Strasbourg."

Výsledky výzvy budou zveřejněny nejpozději do konce června na stránkách MeetFactory: www. meetfactory.cz
Uchazeči nebudou o výsledcích řízení kontaktováni telefonicky.

Termín pro podání žádostí do 6. července 2014 včetně

Žádosti zaslané po tomto datu nebudou do výberového řízení přijaty.


Přihlášky posílejte kurátorce rezidenčního programu MeetFactory Zuzaně Jakalové na: opencall@meetfactory.cz