Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Výzva k předkládání projektů pro české umělce Rezidence Praha – Strasbourg 2015

Výzva k předkládání projektůpro české umělce„Rezidence Praha – Strasbourg“ 

Francouzsko-české vztahy a jejich rozvoj jsou součástí budování Evropy. V návaznosti na tuto myšlenku vznikla potřeba iniciovat a realizovat program výměnných rezidencí mezi Francií a Českou republikou.

V roce 2012 proto zahájil Francouzský institut v Praze a Francouzský institut nový program rezidenčních pobytů mezi Paříží a Prahou s názvem Rezidence Praha-Paříž. Program byl určen na podporu a rozvoj práce francouzských umělců a kurátorů v zahraničí, a zahraničních umělců a kurátorů ve Francii, a byl iniciován ve spolupráci s Mezinárodním centrem pro současné umění MeetFactory.
  V roce 2013 se program rozvinul do nových partnerství s centrem Villa Arson v Nice a s CEAAC ve Štrasburku. Po úspěchu předchozích ročníků vyhlašujeme novou výzvu pro české umělce na trojměsíční rezidenční pobyt v CEAAC ve Štrasburku.  

Předmět:


Francouzský institut v Praze společně s Mezinárodním centrem pro současné umění MeetFactory otevírají v roce 2015 novou výzvu k předkládání žádostí pro rezidenční pobyt českého umělce v CEAAC ve Štrasburku.


Preferovaná umělecká orientace:

- Fotografie, nová média a digitální umění, videoart, soundart (projekty mohou být multižánrové)


Rezidence pro české umělce zahrnuje:

- ubytování a pracovní prostor v CEAAC ve Štrasburku
- zpáteční dopravu z místa pobytu na území České republiky do Štrasburku v ekonomické třídě
- fixní příspěvek na výlohy spojené s rezidencí ve výši 2.250 € / 3 měsíce (750 € / měsíc)
  

Popis CEAAC

CEAAC
(Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines) bylo založeno v roce 1987 se záměrem rozvíjet a šířit současné umění v Alsasku. Od roku 1995 má centrum vlastní výstavní program.
Nezbytnou součástí mise a aktivit CEAAC je vzdělávání a zprostředkování současného umění na základě myšlenky demokratizace přístupu k současné kultuře. CEAAC představuje tvorbu mladých zahraničních rezidenčních umělců, ale také alsaských umělců, které podporuje během jejich pobytu v zahraničí. Pedagogický tým CEAAC společně s mezinárodními akademiky organizuje komentované prohlídky a návštěvy ateliérů pro rozmanité cílové skupiny, které chtějí získat rozhled v současném umění.  Šíření povědomí o současném umění  zvyšuje i vydáváním výstavních katalogů a publikací doprovázejícíh výstavy a další umělecké realizace. Vedle toho přispívají k lepší viditelnosti současného umění také umělecké projekty instalace iniciované CEAAC a rozptýlené po celém Alsasku.
  http://ceaac.org/ 

Termín rezidence:

Rezidence se bude konat od 7. září do 7. prosince 2015. Rezidenci není možné absolvovat ve více částech.


Přijatí uchazeči musí splňovat následující požadavky:

- prokázat profesionální kariéru po dobu minimálně 3 let (včetně realizovaných samostatných a skupinových výstav a návrhů projektů)
- mít ukončená studia;
- mít dobrou znalost angličtiny;
- uvolnit se po dobu rezidence od svých profesních závazků

Výzva není věkově omezena. Na závěr rezidence je vyžadována prezentace výsledků výzkumu.

Žádost musí být napsána ve francouzském a / nebo anglickém jazyce a musí obsahovat:

- životopis a portfolio;
- motivační dopis o rozsahu maximálně 2 stran s motivací k pobytu, případně s návrhem projektu a představou jeho realizace
- novinové články, texty, ukázky z katalogů výhodou

Výběrové řízení:

Umělecká rada bude obdržené žádosti zkoumat v polovině května 2015, výsledky budou známy do 30. května 2015.


Umělecká rada
se zkládá z:

- Kurátorky rezidenčního programu MeetFactory nebo jejího zástupce
- Kurátorky MeetFactory
- Kulturní atašé Francouzského institutu v Praze
- Projektové manažerky vizuálního umění Francouzského institutu v Praze
- zástupců CEAAC

Komise si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí komise je konečné, a není možné se proti němu odvolat.

Francouzský institut v Praze a Francouzský institut si vyhrazuje právo pozastavit, zkrátit, prodloužit nebo odložit Výzvu k předkládání žádostí "Residence Praha-Strasbourg."

Výsledky výzvy budou zveřejněny nejpozději do konce června na stránkách MeetFactory: www. meetfactory.cz
Uchazeči nebudou o výsledcích řízení kontaktováni telefonicky.

Termín pro podání žádostí:

do 10. května 2015 včetně

Žádosti zaslané po tomto datu nebudou do výberového řízení přijaty.


Přihlášky posílejte kurátorce rezidenčního programu MeetFactory Zuzaně Jakalové na: opencall@meetfactory.cz 


Výzva je doplněním rezidenčního programu MeetFactory pro rok 2015.