Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Martin Toldy: Psychológia nočnej mory

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

19. 1. - 20. 3. 2022
18. 1.

“How dare you?!” 

Výrok Grety Thunberg z klimatického summitu OSN (2019) rezonoval celým světem a jen málokdo k němu zůstal lhostejný. Tehdy šestnáctiletá dívka, jejíž aktivity začaly pravidelnými stávkami před švédským parlamentem, dokázala aktivizovat tisíce mladých lidí k demonstracím proti změně klimatu a strhnout pozornost i těch nejzarputilejších popíračů klimatických změn k ekologickým tématům. Pro mnohé se stala planoucí pochodní, adorovanou ikonou ekoaktivismu, hrdinkou své doby bojující proti systému. Pro jiné se stala hrozbou narušující plány na poklidné stáří a pohodlný způsob života, kvůli kterému celý život usilovně pracují. 

Přestože neskrývá svůj obdiv k činům mladé aktivistky, slovenský umělec Martin Toldy k ní ve své instalaci přistupuje jako k ikoně eko-popkultury a sleduje psychologický efekt, který svým vystupováním způsobuje. Jak ostatně napovídá samotný název výstavy, site-specific instalace s dřevěnými křížovými konstrukcemi zakrytými žlutými plášti (odkazující k dnes již kultovnímu oděvu Grety Thunberg) připomíná svou hřbitovní atmosférou s polními strašáky namísto náhrobků výjev z noční můry. 

Toldyho instalaci lze vnímat ve dvojí interpretační rovině. Na jedné straně jako připodobnění, v němž stejně jako strašáci na polích slouží k odhánění predátorů a k ochraně úrody vystupuje Greta Thunberg jako symbolický strašák v poli, který chrání naši planetu před predátory industriálních konglomerátů a politickou nevolí jednat v souladu s vědeckými poznatky o klimatických změnách a jejich dopadech. Na druhou stranu je připomenutím plurality emocí a postojů, které tak výrazná postava vyvolává. Stačí jen mírně vystoupit ze sociální bubliny liberálně uvažující*ho občanky*občana, v níž se nesporně jak autor výstavy, tak autorka tohoto textu pohybují a setkáme se s přesvědčením, že Thunberg je pouhým marketingovým produktem ekofanatiků, který má za sebou tým zkušených PRistů pečlivě budujících její image. A nechodí do školy a prý dokonce jedla plastovým příborem!!

Každý systém produkuje svého mesiáše, každá krize má svého hrdinu (a v důsledku své anti-mesiáše, anti-hrdiny, anti-Grety) a Greta Thunberg je, ať už si to přejeme nebo ne, tím naším. Zároveň je naší kolektivní noční můrou, ať už nám připomíná nevyhnutelnost ekologické katastrofy anebo nutnost vzdát se těžce vydobytého pohodlí. Jak sama Thunberg říká:  „Musíme se probudit a změnit všechno.”

 

Martin Toldy  (*1989) absolvoval Vysokou školu výtvarných umění v ateliéru VVV (Vizuálne, Verbálne, Verejné) pod vedením Martina Piačka a Dávida Koroncziho v roce 2019 s diplomovou prací na téma „Polia a role na našej scéne“. Mezi lety 2017 a 2018 studoval Intermédia u Anny Daučíkovej a Radima Langera na Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 2013 se na akademické půdě v podstatě neustále pohyboval v oblasti intermediální tvorby (nejdéle pod vedením Nóry Ružičkové), která je jeho způsobu vyjádření skrze médium umění nejbližší. Zajímá jej primárně psychologie vztahu umělce, diváka a prostoru, v němž se komunikace odehrávají, dále pak možnosti „psychologizace“ prostoru jako takového (v souvislosti s dějem, časem, vnímáním), stejně tak jako aspekty hry, simulace, participace, interakce. Je zakladatelem a aktivním členem performativní skupiny Marína Abramović po sebe neupratuje.

Umělec byl osloven ke spolupráci na základě nominace v rámci interního opencallu MeetFactory.
 

Martin Toldy: Psychológia nočnej mory
19. 1. –20. 3. 2022
vernisáž: 18. 1. 2022
kurátorka: Eva B. Riebová 
audio: Jena Jang


FB
kurátorský text
fotografie z instalace (Studio Flusser) 

otevírací doba: po–ne 13:00–20:00, vstup zdarma