Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Hubert Gromny

Hubert Gromny je polský umělec, spisovatel, výzkumník a kurátor. V jeho současných dílech se prolíná fotografie, psaní, vyprávění příběhů, dlouhotrvající performance, teoretický výzkum a metodologie poslechu. Tato umělecká praxe, která vychází z teorie dekolonizace a kritické rasové teorie, pokládá otázku, jakým způsobem by se zmíněné nové teoretické perspektivy měly vnímat a do jaké míry souzní se zemí v kontextu východoevropské subjektivity.

Gromného inspirovala metodologie výzkumu vizuálních archivů Tiny M. Campt. Sám se proto pokouší vytvořit způsob jak naslouchat místům s využitím analogového fotoaparátu. Technologie tvorby obrazu z minulého století se stává prostředkem transpozice zvukového do vizuálního, vizuálního do narativu a srozumitelného do niterného. Chemické vlastnosti analogové fotografie slouží jako základ pro obskurní techniku obnovy nezachovaných příběhů a pátrání po souznění mezi živelnými a nerostnými materiály v půdě.

Uvedené postupy si kladou za cil zpomalit nadvládu člověčenství za pomocí různých podob vědění, které se vymaňují z transparentnosti a nedotknutelnosti bělošského subjektu, a naopak vyzdvihují neprostupnost zkušenosti a vztažnost vědomostí. Představa prožitku smrti pro Gromného nynější praxi znamená hlavní koncept, kdy sám bere na vědomí přítomnost smrti v materialitě všední reality a umožňuje znovuvyložení subjektivity tím, že opustíme od časové posloupnosti a rozdělení prostoru.

Vzdělání:
2019–2021: Magisterské studium oboru Umělecká praxe, Nizozemský umělecký institut (DAI), Univerzita umění ArtEZ, Arnhem, Nizozemí.
2009–2015: Magisterské studium oboru Výtvarná umění, Akademie výtvarných umění Jana Matejka, Krakov, Polsko.
2012–2015: Bakalářské studium oboru Psychologie, Jagellonská univerzita, Krakov, Polsko.

Díla ve veřejných sbírkách:
2014 Crystal Skulls are Modern Fakes? (Jsou křišťálové lebky moderní padělky? s Xaverym Wolskim), sbírka galerie současného umění Bunkier Sztuki, Krakov.  

Vybrané sólové výstavy:
2016 Work B**ch (Makej, sv**ě), galerie F.A.I.T., Krakov.
2015 Surplus/Surplus (Nadbytek), galerie SM Dębniki, Krakov.
2014 Crystal Skulls are Modern Fakes? (s Xaverym Wolskim), galerie současného umění Bunkier Sztuki a Archeologické muzeum, kurátorka Anana Lebensztejn, Krakov.
2013 NGC5474, The Wild Blue Yonder (Divá modrá dálka), (se skupinou Spirala), galerie současného umění Bunkier Sztuki, kurátorka Ewa Tatar, Krakov.

Ocenění:
2014 Freshzone, festival umění ve veřejném prostoru Artboom, Krakov.

Vybrané skupinové výstavy:
2020 Vor/Wiosna (Jaro), kurátorka Wiola Ujazdowska, Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs, Egilsstaðir, Island.
2019 Ágústkvöld (Srpnový večer), kurátoři Ragnheiður Sigurðardóttir Bjarnarson a Wiola Ujazdowska, muzeum umění Gerðarsafn Kópavogur a galerie Midpunkt, Kópavogur.
2019 Skurðpunktur (Průsečík), kurátoři Thomas Pausz a Erik Deluca, Design March, Reykjavík.
2018 Forms of Life (Formy života), kurátor Thomas Pausz, Nordic House, Reykjavík.
2018 Pozdrowienia ze stolicy (Pozdravy z hlavního města), kurátoři Piotr Policht a Magda Robaszkiewicz, Muzeum počátků polského státu, Hvězdno, Polsko.
2018 Double Tap (Rána jistoty), Art Week Poznaň, Polsko.
2018 What we do in the shadows (Co děláme ve stínech), kurátorka Magdalena Lazar, galerie Widna, Krakov. 
2017 Śmiechu Warte (Směšný), kurátoři Aurelia Nowak a Tomek Pawłowski, Zona Sztuki Aktualnej, Štětín, Polsko. 
2016 Intermarium, kurátoři Łukasz Białkowski a Piotr Sikora, galerie současného umění BWA Sokół, Nowy Sącz, Polsko.
2015 Wsiosko (Vesnice), kurátor Piotr Sikora, oddělení krakovského muzea historie Rydlówka, Krakov.
2013 On the Road/Unterwegs (Na cestě), Generální konzulát SRN, Krakov.

Vzdělávací projekty:
2017 Art&Politics: a Reading Circle (čtenářský kroužek Umění a politika), radikální společenský prostor Andrými, Iðno, Reykjavík.
2017 Popular Culture Against Fascism: a Reading Group (čtenářská skupina Populární kultura proti fašismu, s Anetou Rostkowskou a Janem Sowou), Akademie světových umění, Kolín nad Rýnem, Německo.
2015 After Capitalism: a Reading Group (čtenářská skupina Po kapitalismu, s Ewou Drygalskou, Michałem Gulikem, Annou Marjankowskou a Anetou Rostkowskou), galerie současného umění Bunkier Sztuki, Krakov.

Kurátorské výstavy:
2021 Community of Sentient Beings (Komunita vnímavých bytostí), skupinová výstava, muzeum Hafnarborg, Hafnarfjörður, Island. Spolu s Wiolou Ujazdowskou.
2020 Inclusive Public Spaces (Inkluzivní veřejní prostory), série uměleckých zákroků v knihovně a publikace, Městská knihovna Reykjavík, Reykjavík.
2019 ÚTHVERFI+, skupinová výstava, Borgabókasafnið | Menningarhús Gerðurbergi, Reykjavík. Spolu s Aðalheiðurem Valgeirsdóttirim a Aldísem Arnardóttirim.
2019 Republic of Wooden Ceilings (Republika dřevěných stropů), sólová výstava Wioly Ujazdowské, Borgabókasafnið | Menningarhús Gerðurbergi, Reykjavík.
2018 Punto Ciego/Blind Point (Slepý bod), sólová výstava Yaniny Pelle, La Quiñonera, Mexico City.
2018 Maleza: Roza, Quema y Tumba (Oheň a hrob), skupinová výstava kolektivu Maleza, La Quiñonera, Mexico City. Spolu s Michelle Sáenz Burrolou a Santiagem del Conde.
2017 The Promise of Success (Příslib úspěchu), sólová výstava Olgy Kowalské, galerie Studio, Varšava.
2015 When You Are Asleep (Zatímco ty spíš), sólová výstava Volodymyra Kuznetsova, galerie F.A.I.T., Krakov.
2015 House, Home, Domestication. House Opening (Dům, domov, domestikace, kolaudace), sólová výstava Małgorzaty Markiewicz, galerie F.A.I.T., Krakov.
2013 Zbiornik Kultury (Sborník kultury), program výstav a akci, galerie současného umění Bunkier Sztuki, Małopolskie Ogrody Sztuki (MOS) a Malopolský institut kultury (MIK), Krakov. Spolu s Piotrem Sikorou a skupinou Spirala.

Přednášky na konferencích:
2020 “Sylvia Wynter and Narrative Concept of the Human“ (Sylvia Wynter a narativní koncept člověka), performativní přednáška, konference Hugarflug, Islandská univerzita umění. Reykjavík.
2016 “The Promise of Aesthetics and Constitution of Radical Future“ (Příslib estetiky a ustanovení radikální budoucnosti), Mezinárodní konference akceleracionismu a radikální budoucnosti, Jagellonská univerzita, Krakov.

Akademické práce:
2016 “Emancipatory Critique and Algorithmic Everyday“ (Emancipační kritika a algoritmická každodennost). Kultura Współczesna/Současná kultura 90, no.2 (2016). Národní centrum kultury, Varšava.
2016 “Dark Matter as a Perspective for Political Economy of Art“ (Temná hmota jako perspektiva pro politickou ekonomiku umění). Przegląd Kulturoznawczy/Přehled kulturních studií 28, no. 2 (srpen 2016). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakov.
2016 “Politics of Experience: Aesthetics as a Promise of Emancipation in Jacques Rancière’s Theory“ (Politika zkušenosti: Estetika jako příslib emancipace v teorii Jacquese Rancièra). Sensus Historiæ 22, no. 1 (2016). Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydhošť, Polsko.

Datum rezidence: 08. 11. 2021 - 31. 12. 2021