Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Jacqueline van de Geer (NL / CA)

Jacqueline van de Geer se narodila v roce 1958 v Nizozemsku a v roce 2005 se přestěhovala do Kanady. Nyní je hrdou členkou montrealské komunity eklektických umělců. Do vlastní umělecké tvorby, která zahrnuje jak vizuální díla, tak performance, nesmírně ráda zapojuje i diváky. Klíčovými prvky jsou pro ni intimita a sblížení. Snaží se v příchozích probudit pocit vzájemnosti. Využívá k tomu různá prostředí – galerie, hotelové pokoje, kouty hal, stany nebo prostory pro konání performance. Za pomoci drobných rekvizit, písní, zvuků, pachů, obrazů, oblečení, suvenýrů, pohlednic, kreseb a osobních příběhů buduje intimní atmosféru, v níž se s účastníky sbližuje a komunikuje s nimi. Pokouší se zcela překonat mezeru mezi tvůrcem a divákem. Během živých performance a formou interaktivních instalací dává přítomným příležitost, aby byli sami sebou tady a teď.

Vzdělání:
1993 Umělecká akademie Willema de Kooninga, Rotterdam, Nizozemsko
1987 Divadelní akademie, Amsterdam, Nizozemsko

Vybraná školení:
Butó (Diego Pinon, Martine Viale)
Kreativní psaní (Suzanna Cook, Split Bridges)
Performance (Sylvie Tourangeau, Lisa Marcus, Julie Tolentino)

Vybrané performance:
2022 A string (Struna) – Festival RIPA, Montreal, Kanada
2021 Confinement Rhapsody (Rapsodie odloučení) – Festival No Hay Banda, Montreal, Kanada
2021 Beauty up high (Krása ve výšinách)! – Festival Termites, Montreal, Kanada
2021 Immer etwas zu wählen weil wir sind noch da (Vždy je z čeho vybírat, protože tu stále jsme)! – Festival Blauverschiebung, Lipsko,
Německo
2020 Feeling in the blanks (Pocit v mezerách) – Festival Art Souterrain, Montreal, Kanada
2020 Hair, what remains (Vlasy, zbytek) – Galerie ARC, Chicago, Spojené státy americké
2020 Memories and borders (Vzpomínky a hranice) – Festival Xarkis festival, Kypr

Vybrané výstavy:
2021 Hysteria! – Galerie Helmut, Lipsko, Německo
2020 Possible lives (Možné životy) – Galerie AVE, Montreal, Kanada

Jacqueline van de Geer se během rezidence zaměří na femicidu a zpracuje performance s pracovním názvem Furies (Běsnění).

Datum rezidence: 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022