Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Jakub Roček & Marie Lukáčová

Stěžejním médiem práce Jakuba Ročka a Marie Lukáčové je video, které každý z nich vnímá z odlišné pozice. Jakubovi jde především o popularizaci současných vědeckých poznatků, které převádí pomocí 3D technologie do virtuálního prostředí, kdežto Marie zkoumá video hlavně v možnostech vkládání jednotlivých společenských stanovisek a postojů a zabývá se rovněž podstatou jeho vlastní distribuce. Odlišná situace ovšem nastává ve chvílích spolupráce. Zdánlivě neslučitelná témata: kulturně společenská kritika z levicových pozic a vědecko-technický materialismus fyzického světa svou syntézou utváří komplexní video projekty, v nichž se fyzický svět potkává s tím umělým, společenským. Palčivé kulturní problémy nejsou pojednou nahlíženy klasickou čočkou humanitních věd, jež standardně rozmělňuje vše podstatné v pluralitě vyjádření a relativitě stanovisek. Místo měkké subjektivní kritiky ke světu objektů, se dostavuje připodobnění, jenž své místo a výkladový rámec nachází v exaktních vědách.  

Jakub Roček (⃰ 1989)

Absolvoval ateliér grafiky na brněnské FaVU. Svoje práce vystavoval např. v rámci skupinových výstav: Pohyb, Brno 2012, Údolí ruin, Brno 2014, Cantemir boulevard, Oberlicht gallery, Kyšiněv, Budapešť, 2014, Grafomani a vypravěči, Praha 2015, Ano lino, Banská Štiavnica, 2015 a Tatrahundert, Tic Brno/Tatranská Lomnica 2016. Vybrané samostatné výstavy: WWW/World Waldendsamkeit, Oberwelt Gallery, Stuttgart 2015, Cyklopedie, Brno 2015, Wro-Air Artist residency, Wroclaw 2015, Antekurvace, Luxfer Gallery 2015.

Marie Lukáčová (⃰ 1991)
Studuje ateliér Supermédií na pražské UMPRUM. Skupinové výstavy: Grafomani a vypravěči, ETC Gallery, Praha 2015. Vybrané samostatné výstavy: Koule, Dům umění, Olomouc 2013, Za horizontem události, Galerie Aula, Brno 2014, Cantemir boulevard, Oberlicht gallery, Kyšiněv 2014, AREnA, Kulturní centrum Barbara, Wroclaw 2015, WWW/World Waldendsamkeit, Oberwelt Gallery, Stuttgart 2015, Z šelmy šelmou, Galerie ART, Brno 2016.