Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Tomáš Kajánek

Tomáš Kajánek pracuje převážně v médiu fotografie, videa a performance. Ve své práci vstupuje do mezer, které nachází na hranách společenských jevů. Svými akcemi dává tělo současným problémům, tak aby je uskutečnil naléhavými. Zatímco v starší práci se zabýval otázkou angažovanosti – schopnosti jedince jednat v neměnné sociální struktuře, v poslední době se posunul k reflexi možností změnit samotnou infrastrukturu pomocí nových technologií. Specifickou demonstrací je pak právě 3D tisk, který bývá označován jako další průmyslová revoluce. Aplikace 3D tisku popohnala hroutící se rozdíl mezi digitálními daty a fyzickými objekty a přinesla naléhavost v otázkách svobody. Demokratizace výroby ukázala nové možnosti vývoje společnosti, které se stávají východiskem pro jeho práci.

Kromě České republiky a Slovenska vystavoval Tomáš Kajánek také v Rakousku, Maďarsku, Nizozemsku a Belgii. V roce 2015 spolupracoval s A. Żmijewskim na projektu Speaking (of) Monuments pro Vídeňské bienále. V témže roce obdržel VIG Special Invitation v rámci ceny Essl Art Award CEE a zúčastnil se rezidence v nizozemském Het Wilde Weten. 

http://www.tomaskajanek.com/